Stiftelsen Evangeliesenteret

Jesus kom ikke for å dømme, men for å frelse verden // Trond Eriksen

May 14, 2020 Evangeliesenteret
Stiftelsen Evangeliesenteret
Jesus kom ikke for å dømme, men for å frelse verden // Trond Eriksen